HTTP://WWW.CHOCOBROWNCAFE.COM 
"คลับเล็ก ๆ ของคนรักอาหาร"
"เมนูไหน ปรุงได้ ... อร่อย ชัวร์"

ชื่อสินค้า : ไส้กรอกเล็ก
รายละเอียด : ไส้กรอกเล็ก (คละขนาด) 1 กก.
ราคาปกติ : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 150 บาท
** ชื่อสินค้า
รายละเอียด

ราคาปกติ : 0.00 บาท
ราคาพิเศษ : 0.00 บาท
** ชื่อสินค้า
รายละเอียด

ราคาปกติ : 0.00  บาท
ราคาพิเศษ : 0.00 บาท
** 


<< Previous • Next >>
 © copyright 2007 Web Design by Chocobrowncafe.com